Hays Specialistrekrytering

Hays Specialistrekrytering- Lediga jobb

Översikt

Affärsidé

Vi är ett komplett rekryteringsföretag. Det innebär att vi erbjuder heltäckande rekryteringstjänster; rekrytering, bemanning, search.
Våra affärsstrategier

* Vi är specialister på att rekrytera specialister. Alla våra rekryterare har dokumenterad kunskap och erfarenhet av det egna arbetsområdet, vilket vi anser är en grundläggande förutsättning för att lyhört kunna förstå uppdraget.
* Vi har affärsområden med specialistkompetens för alla centrala befattningar inom näringslivet.
* Vi har den bredd och det djup som krävs för att vara våra uppdragsgivares enda kontakt inom rekrytering.
* Vi arbetar med både lokala och internationella uppdrag i en allt gränslösare värld.

Våra kunder och kandidater

* Företag som oavsett bransch har funktioner som sammanfaller med våra affärsområden bemannade med specialistrekryterare.
* Arbetssökande med specialistkompetens, inom och utom landet, som vi värderar som intressanta för nuvarande eller kommande uppdragsgivare.

Vision

Våra visioner

* Vi vill vara ett ledande rekryteringsföretag och därmed ett tydligt och attraktivt alternativ för alla företag som söker specialister, likväl som vi vill vara en kontaktpunkt för alla specialister som söker företag.
* Den tydligheten vill vi manifestera i ambitionen att alltid vara kunskapsledande och kvalitetsledande.
* Vi skall alltid ha affärsområden med duktiga specialister som motsvarar näringslivets önskemål. Därför skall vi utveckla nya affärsområden efter hand som önskemål och behov uppstår.
* Det sociala och ekonomiska samspelet mellan anställd och företag ändras i snabb takt. Attityder förändras, gränser försvinner, trygghet och frihet balanseras på nya sätt. Vi måste alltid själva förstå och kunna förmedla förståelse för dessa förändringar för att skapa kontakt mellan företag och sökande.
* Vi skall alltid tillföra energi till rekryteringsprocessen; med vår kunskap, vår lyhördhet och vårt engagemang.

Missa inte några möjligheter från Hays Specialistrekrytering.

Skapa ett jobbevakning för när företaget har nya jobb som matchar dina färdigheter.

Skicka jobb liknande detta till min e-post
Tack! Vi skickar jobb som liknar detta till