Förenade Care

Förenade Care- Lediga jobb

Översikt

Som medarbetare i Förenade Care arbetar du i en organisation där man vet att medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Det är medarbetarna som har byggt upp den koncern vi är idag. Du kommer snabbt att märka att dina kollegor delar din entusiasm för vår verksamhet, och välkomnar dina idéer. Konstant utveckling är en av kärnorna i vår företagskultur, och kundernas behov står alltid i fokus.

Närhet till medarbetaren
Närhet till medarbetaren är ett centralt element hos Förenade Care. För oss innebär närhet att medarbetaren känner till och efterlever företagets motto: omtanke, vänlighet och service.

Närhet till medarbetaren innebär även ett synligt och närvarande ledarskap, som skapar delaktighet, engagemang och vi-känsla bland medarbetarna. På detta sätt skapar vi insikt i vad Förenade Care står för, och vår roll i förhållande till uppdragsgivare, vårdtagare, anhöriga och samhället som sådant.

Hos oss är framgång en kombination av team work och självständigt arbete. Därför är även närhet och samhörighet kollegor emellan en viktig faktor.

En utvecklande arbetsplats
Förenade Care eftersträvar att vara en stimulerande arbetsplats, där du som medarbetare hela tiden utvecklas, när det gäller nya arbetsuppgifter och ansvar. Alla medarbetare har regelbundna utvecklingssamtal med sin närmaste chef, då man gemensamt diskuterar medarbetarens behov av kompetensutveckling, internt såväl som externt.

Förenade Care tillhandahåller kontinuerlig utbildning för medarbetarna, med såväl externa som interna utbildare.

Uppskattning, trivsel och välbefinnande
Att du tycker om och får uppskattning för det arbete du utför är viktigt för att du ska må bra på jobbet. Förenade Care vill gärna hjälpa dig öka dina förutsättningar att bli så bra du kan bli.

Vi tror att den sociala samvaron är viktig för trivseln på arbetsplatsen. Därför arrangeras bland annat gemensamma sommarfester och julfester. Dessa sociala aktiviteter är mycket uppskattade.

Förenade Care arbetar målmedvetet för att alla anställda ska må bra på arbetet. Målet är att ytterligare öka frisknärvaron genom olika åtgärder. Bland annat arbetar vi samlat och systematiskt för att de långtidssjuka kan få möjlighet att återgå till arbetet. Vi vet också att förebyggande insatser i form av strukturerad friskvårdsverksamhet lokalt på verksamheterna förebygger sjukdom och ohälsa. För närvarande har Förenade Care en sammanlagt sjukfrånvaro på 4,5 %. Denna är beräknad på samtliga anställda och omfattar både korttidsfrånvaro, dvs frånvaro under fyra veckor och långtidsfrånvaro.

Missa inte några möjligheter från Förenade Care.

Skapa ett jobbevakning för när företaget har nya jobb som matchar dina färdigheter.

Skicka jobb liknande detta till min e-post
Tack! Vi skickar jobb som liknar detta till

Jobb på Förenade Care

Se alla jobb

Connecta med oss