You're about to apply to 0 jobs

Du kommer att få uppdateringar via e-post för dessa jobb efter att du har skickat in din ansökan.
Avbryt

COMCUBE

ÖversiktComCubes samlade kunskap och erfarenhet inom rekrytering, search och system är både lång och gedigen. Nöjda kunder och kandidater är A och O i vår verksamhet. För oss har varje uppdrag och affär betydelse. Vi lägger stor vikt vid att sätta oss in i våra kunders verksamhet och förstå behovet så att vi därigenom optimerar förutsättningarna för att göra ett mycket bra arbete. ComCube gör alltid ett noggrant övervägande om vi är rätt samarbetspartner för uppdraget. När vi tar oss an ett uppdrag garanterar vi alltid att leverera hög kvalitet, i tid, till ett rimligt pris.

Vi är experter på rekrytering av akademiker och tjänstemän. Vi arbetar framför allt med chefer och specialister men vi genomför också uppdrag där det krävs kortare erfarenhet i kombination med hög kapacitet. Vårt erbjudande riktar sig dels till företag och organisationer som vill ha hjälp med hela rekryteringsprocessen från kravprofil till testning och referenstagning, dels till företag som har möjlighet att sköta största delen av rekryteringsarbetet själv men som har behov av hjälp med en eller ett par delar av processen.

Contact Us

https://www.comcube.se

Job Openings

Se alla jobb