Blaq Group AB- Lediga jobb

Översikt

Vi startade Blaq 2013 då vi såg ett behov av förenklad rekrytering av specialister samt andra typer av positioner där kraven på kandidater är höga. Operativ bakgrund och ett stort kontaktnät gör att vi har förståelse för de specifika kompetenser som efterfrågas.

Vår metodik är utvecklad för smala urvalsgrupper. Vi vet vilka incitament som krävs och är tydliga med detta i dialog med kund. Vi tar bara uppdrag där vi kan marknaden väl och undviker uppdrag där framgångsfaktorn för en lyckad rekrytering är beroende av timing och volym, snarare än precision.

Vi har god insyn i hur marknadens utbud ser ut, vart kompetensen finns, samt vad som krävs för att kandidater ska överväga vidare steg i karriären. Blaq arbetar idag med många av Sveriges ledande arbetsgivare och kandidater inom bank, försäkring och finans.