Skip to Content

Integritetspolicy

Integritetspolicy Bilaga 1, CareerBuilder.se

Gäller från 2007-10-10

1. Inledning

I dessa dagar behöver vi alla vara noga med hur vi använder våra personuppgifter. CareerBuilder, som ingår i CareerBuilder-koncernen, intar en framträdande hållning när det gäller integritetsfrågor och CareerBuilder förbättrar ständigt policyn inom området. För att förbättra dina karriärmöjligheter strävar CareerBuilder efter att kunna erbjuda en så säker miljö som möjligt när du letar efter, och ansöker om, ett nytt jobb.


2. Allmänt

CareerBuilder kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och denna Integritetspolicy. CareerBuilder är personuppgiftsansvarig i enlighet med vad som anges i Personuppgiftslagen.

CareerBuilder har utarbetat denna Integritetspolicy för att visa att vi åtar oss att skydda de uppgifter om dig själv som du lämnar till oss. Policyn gäller endast för de uppgifter som samlats in via CareerBuilders hemsida – CareerBuilder.se (och övriga domäner som pekar mot samma webbplats) (”Webbplatsen”). Policyn gäller inte för några andra uppgifter eller webbplatser.

Vi ber dig att studera Integritetspolicyn med jämna mellanrum eftersom den kan komma att uppdateras. Varje gång du besöker Webbplatsen eller förser CareerBuilder med information accepterar du de regler som beskrivs i Användarvillkoren såväl som i Integritetspolicyn vid det aktuella tillfället. Genom att använda Webbplatsen godkänner du att CareerBuilder använder den information som du tillhandahåller, gör den tillgänglig och vidarebefordrar den till aktuella arbetsgivare, annonsörer och till CareerBuilders Samarbetspartners i övrigt. Du samtycker även till att ta emot e-post i enlighet med vad som beskrivs nedan.


3. Personuppgifter

För att kunna sköta Webbplatsen på ett effektivt sätt, samt förse Användare med information om intressanta jobb och tjänster, samlar CareerBuilder in personuppgifter, inklusive kontaktuppgifter (såsom e-post adresser och telefonnummer), från sina Användare t.ex. vid nyregistrering, uppdatering, eller justering, av ditt Användarkonto. Denna information ger oss möjlighet att erbjuda våra Användare personliga och säkra platser där Användaren kan logga in och publicera CV:n och uppdatera sina personliga uppgifter på Webbplatsen (t ex kontaktuppgifter, uppgifter om tidigare jobb och CV:n).

För att bättre förstå, skydda och hjälpa våra Användare spårar vi också automatiskt viss information grundad på hur Webbplatsen används. Denna information är avsedd för CareerBuilders interna undersökningar om vilka våra Användare är, deras intressen och beteenden. Information kan omfatta den webbadress som en Användare senast besökt (vare sig denna är vår egen eller någon annans), den webbadress som Användaren därefter besöker (vare sig vår egen eller någon annan), information om en Användares webbläsare samt dennes IP-adress.

Som Användare av Webbplatsen tillåter du att CareerBuilder använder dina personuppgifter för att kontakta dig och lämna information (såsom information om lämpliga jobb och tjänster) samt lämna meddelanden som gäller ditt användande av Webbplatsen. Genom att godkänna denna Integritetspolicy accepterar du uttryckligen att ta emot sådana meddelanden. Om du inte vill få sådana meddelanden ber vi dig att tacka nej till ytterligare meddelanden genom att följa instruktionerna om hur man tackar nej till meddelanden. Sådana instruktioner finns i alla meddelanden som vi skickar.

Som användare bestämmer du själv vilka kontaktuppgifter du önskar visa i samband med att du publicerar jobbansökan, CV:n eller liknande på Webbplatsen (CareerBuilder tillhandahåller t.ex. ”anonym publicering” för dem som vill välja att dölja viss kontaktinformation).

Som Användare är du medveten om att när du frivilligt visar eller vidarebefordrar personuppgifter (t.ex. e-postadress eller CV:n) kan denna information lagras och användas av utomstående såsom arbetsgivare till vilka sådan information vidarebefordrats. Detta kan leda till icke önskade meddelanden för vilka CareerBuilder inte ansvarar. Du kan också ha hamnat på denna Webbplats genom att ha klickat på en länk från någon av CareerBuilders Samarbetspartners. Om så är fallet bör Du vara medveten om att CareerBuilder har rätt att dela med sig av informationen till Samarbetspartners, och att dessa företag kan komma att använda informationen i enlighet med sin egen integritetspolicy i stället för CareerBuilders Integritetspolicy.

CareerBuilder har också rätt att vidarebefordra specifik användarinformation om vi bedömer det nödvändigt enligt gällande lag, för att kunna samarbeta med, eller söka hjälp från, rättsväsendet eller för att skydda CareerBuilders och/eller användarnas intressen eller säkerhet. Dessutom har CareerBuilder rätt att vidarebefordra personuppgifter som vi har samlat in till tredje man i samband med en överlåtelse av CareerBuilder eller CareerBuilders tillgångar eller i samband med en konkurs i CareerBuilder. CareerBuilder kan också komma att vidarebefordra personuppgifter till andra parter som CareerBuilder anlitar för att hjälpa till att leverera de tjänster som CareerBuilder erbjuder via Webbplatsen.

CareerBuilder kan komma att föra över personuppgifter till länder utanför Europeiska unionen eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till sådana överföringar t.ex. till CareerBuilders servrar i USA. CareerBuilder LLC (som äger CareerBuilder och driftar CareerBuilders IT-miljö) följer de s.k. Safe Harbor regler som har utarbetats av EU-kommissionen och USA:s handelsministerium (U.S. Department of Commerce) i samband med att USA antog EU:s dataskyddsdirektiv. För ytterligare information om Safe Harbor reglerna och för att se CareerBuilder, LLC:s intyg om att bolaget följer dessa regler hänvisar vi till USA:s handelsministeriums särskilda Safe Harbor webbplats. Det är också möjligt att kontakta oss direkt på 46 8 522 167 00 för att få veta mer om detta. CareerBuilder, LLC är dessutom medlem av BBBOnLine U.S./E.U. Safe Harbor Dispute Resolution program. Besök gärna BBBOnLine webbplats på www.bbbonline.org för mer information om BBBOnLine integritetsprogram och tvistlösnings regler.

I de fall du som Användare väljer att söka ett jobb via Webbplatsen utan att göra detta via ditt Användarkonto (t.ex. genom att via Webbplatsen skicka ansökan direkt till arbetsgivaren) kommer CareerBuilder, i form av biträde till CareerBuilders Kunder, att hantera de personuppgifter som du väljer att bifoga i din ansökan. CareerBuilder uppmanar därför dig som Användare att själv ta reda på vilken personuppgiftspolicy som varje av CareerBuilders Kunder vid var tid tillämpar. Även i de fall CareerBuilder endast fungerar som ett biträde till CareerBuilders Kunder godkänner du som Användare att de Personuppgifter du lämnar till CareerBuilders Kunder via Webbplatsen behandlas av CareerBuilder, såväl som av CareerBuilder, eller vid var tid anlitad underleverantör. Du godkänner även att Personuppgifterna lagras och överförs utan för EU (t.ex. till CareerBuilders servrar i USA) och sparas där för CareerBuilders Kunders räkning. Normalt sett sparas uppgifterna i ett år.

CareerBuilder efterfrågar aldrig känsliga personuppgifter. I fall Användaren självmant lämnar personuppgifter som avslöjar ras, etnisk ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening gör Användaren det på eget initiativ med risk för att CareerBuilder kommer att behandla dessa uppgifter och du samtycker därmed till sådan behandling.

Om du har några frågor rörande CareerBuilders behandling av dina personuppgifter eller vill ha information rörande ändamålen för behandlingen eller information rörande mottagare av personuppgifter ber vi dig att kontakta CareerBuilder på info@careerbuilder.se. Du kan också kontakta denna e-postadress om du upptäcker fel i dina personuppgifter eller tror att CareerBuilder har behandlat dina personuppgifter i strid med Personuppgiftslagen eller denna Integritetspolicy. CareerBuilder kommer då att sträva efter att rätta, blockera och/eller radera sådana felaktiga personuppgifter samt rätta den felaktiga behandlingen av personuppgifterna.


4. Annonsering

Vi använder utomstående annonsföretag för annonsering när du besöker Webbplatsen. Dessa företag kan komma att använda information om dig och dina besök på denna och andra webbplatser för att annonsera på denna och andra webbplatser om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig.


5. Vad du bör veta

För CareerBuilder är det av yttersta vikt att skydda din integritet. I egenskap av Användare av Webbplatsen är du dock införstådd med att du själv ansvarar och står risken för användandet av Webbplatsen, Internet i allmänhet, de dokument du publicerar eller får tillgång till, samt hur du agerar på eller utanför Webbplatsen.


6. Skydda dig själv

Några tips för kontakter med potentiella arbetsgivare
  • • Lämna aldrig ut fullständigt personnummer till en potentiell arbetsgivare (ett tips är att t.ex. att bara lämna födelsedatum men inte de fyra sista siffrorna i personnumret).
  • • Lämna aldrig ut kreditkort- eller bankkontonummer och gör inga penningtransaktioner.
  • • Var försiktig när du handskas med utländska kontakter. Lämna inte ut någon icke arbetsrelaterad information (såsom personnummer, ögonfärg, civilstånd etc.) via telefon eller online eller med annan kommunikation.


7. Övriga integritetsaspekter på CareerBuilders Tjänster

Som Användare behöver du aldrig ange personuppgifter när du söker ett jobb via CareerBuilder. När du publicerar ditt CV erbjuder CareerBuilder tre integritetsalternativ. En standardpublicering kommer att göra dig synlig för de flesta arbetsgivare – men eftersom din integritet är lika viktig för oss som för dig – erbjuder vi även anonyma och privata införanden. Att logga in på CareerBuilder innebär alltid en frivillig handling från din sida (fast det ger dig tillgång till smartare jobbsökarverktyg såsom ”Mitt CareerBuilder”, ”Jobbmail” och ”Sparade sökningar”.)


8. Publicering av CV på CareerBuilder

När du publicerar ditt CV på Webbplatsen visar upp dig och ditt CV för tusentals arbetsgivare som annonserar om lediga platser. När du lägger ut ditt CV registreras du automatiskt med den. När du sedan återvänder till Webbplatsen använder du samma e-postadress och lösenord för att få tillgång till dina uppgifter och ditt CV och för att uppdatera dessa.


9. Sekretessalternativ för CV

Vi vet att våra arbetssökande har varierande önskemål när deras CV:n skall publiceras på Internet. CareerBuilder har därför tagit fram tre olika integritetsalternativ som du som Användare kan välja mellan.

  • • Standardpublicering Detta alternativ gör dig synlig för den största mängden arbetsgivare genom att ditt CV blir sökbart i vår databas som är tillgänglig för Kunder.
  • • Anonym publicering Du kan också publicera ditt CV på den allmänna databasen för CV:n utan att någon av dina kontaktuppgifter visas (om du använder detta alternativ skall du se till att ta bort alla kontaktuppgifter som anges i CV:t). Den anonyma publiceringen ger dig också möjlighet att endast visa valda delar av dina kontaktuppgifter.
  • • Privat publicering (endast för ansökningar online) Detta alternativ låter dig publicera ditt CV på CareerBuilder utan att det blir sökbart för arbetsgivaren. Fördelen är att du snabbt och lätt kan söka jobb utan att behöva skriva om ditt CV.

10. Cookies från andra företag

CareerBuilder använder utomstående annonsföretag för annonseringsändamål när du besöker Webbplatsen. Dessa företag får använda information (dock inte ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) om dina besök på denna och andra webbplatser för att tillhandahålla annonsering av varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. Möjligheten att ställa om din webbläsare, som omnämnts i bilaga 2 (information om cookies), så att webbläsaren inte accepterar cookies eller visar när en cookie används träffar även cookies från andra företag.


11. Dina allmänna kontaktuppgifter

Du skyddar enkelt din integritet genom att du själv väljer vilka delar av dina kontaktuppgifter som skall visas. Detta gör du i formuläret för CV märkt ”Kontaktuppgifter”. Om du använder alternativet Privat publicering krävs att du väljer ”Endast ansökningar online” i avsnittet för ”Kontaktuppgifter”.


12. Microsoft.net passport

Förutom inloggning till Webbsidan erbjuder CareerBuilder även inloggning via Microsoft®


13. Net passport

Vad gäller inloggning via Net Passport vänligen se Net Passport:s Privacy Policy.