Skip to Content
Untitled Document

INTERVJUFRÅGOR

Var beredd på att det ställs frågor som är komplicerade att svara på. Det är då viktigt att inte bli stressad eller osäker. Alla människor blir ställda mot väggen. Vissa klarar dock att ta sig ur situationen bättre än andra. Genom att vara förberedd är chansen större att du behåller lugnet och på så sätt kan ge en mer positiv bild av dig själv. Tänk därför igenom hur du verkligen är som person och hur dina säregna egenskaper påverkar din profil och yrkesmässiga inställning. En van intervjuare har redan i förväg bestämt sig för att få svar på ett antal frågor. Detta kan vara punkter som är avgörande för hur lämplig du är för den tilltänkta tjänsten samt om du har en personlighet som passar företagets kultur och bransch. Det kommer därför i varje intervjusituation komma upp ett antal frågor som intervjuaren gång på gång vill ha svar på. Tänk på att intervjuaren kommer att försöka identifiera alla hål, uppehåll och abrupt avslutade anställningar. En erfaren rekryterare letar alltid efter öppningar och avsnitt i din bakgrund som du försöker dölja eller prata förbi. Om du hamnar i trängda situationer där intervjuaren försöker sticka hål på ditt förtroende är det bäst att du inte försöker slingra dig. Var hellre ärlig. Var beredd på alla typer av frågor. Fundera på vilka frågor som är svåra för just dig och förbered dig på att svara på dem. Generellt gäller att ju svårare fråga, desto kortare svar. Är intervjuaren inte nöjd med det korta svaret så får du en följdfråga. Undvik även att ge förklaringar till frågor som inte ställts.

Vanligt förekommande intervjufrågor:

1. KAN DU KORT BERÄTTA OM DIG SJÄLV?
Först och främst bör du inte svara ”vad vill du veta?” Intervjuaren vill med denna fråga ge dig en bekväm öppning, där du får möjligheten att bestämma tempot för intervjun. Syftet med frågan är generellt att ta reda på hur duktig du är på att sammanfatta det viktigaste i ditt liv på några minuter. Tänk på att dessa 5 till 10 minuter är till för att beskriva bland annat hur du är som person, familjeförhållanden, uppväxt, syskon, gymnasieval och längre utlandsvistelser.

2. KAN DU NÄMNA TRE STARKA SIDOR HOS DIG?
Syftet med denna fråga är att få dina egna ord på vad du anser dig vara bra på. Intervjuaren kommer att lägga stor vikt vid hur du svarar och vilka ord och meningar du väljer. Det är därför viktigt att du väljer tre egenskaper som du klarar av att backa upp med förklaringar om varför du valt dessa och hur du utvecklat dem.

3. KAN DU NÄMNA TRE BRISTER ELLER SVAGHETER HOS DIG?
Här vill intervjuaren söka fram dina brister för att se hur dessa skulle påverka förutsättningarna för att lyckas i den tilltänkta tjänsten. Intervjuaren kommer eventuellt att använda de brister du nämner emot dig, genom att fråga hur de har påverkat dina tidigare arbeten. Intervjuaren kan välja att bara sitta tyst för att få dig att avslöja mer än du vill. Tänk därför på att inte prata på för mycket.

4. VAD HAR DU GJORT SOM VISAR PÅ INITIATIVTAGANDE I T.EX. TIDIGARE ARBETEN?
Rekryteraren vill utreda om du är en initiativtagare eller den som slutför arbetet. Sätter du igång gruppen och leder brainstorming-arbetet eller är du den som knyter samman alla trådar och ser till att det blir slutfört i rätt tid?

5. HUR REAGERAR DU PÅ KRITIK?
Rekryteraren vill veta hur du tacklar den kritik eller negativa feedback du kan utsättas för. Alla stöter på motgångar eller begår misstag. Vissa klarar dock att hantera dessa situationer bättre än andra. Söker du jobb i en prestationsorienterad organisation är det viktigt att du kan ta kritik, både personlig och vad det gäller resultatet av ditt arbete.

6. HUR SKULLE DIN BÄSTA KOMPIS, POJKVÄN ELLER FLICKVÄN BESKRIVA DIG?
Genom att ställa en fråga om hur en nära anhörig uppfattar dig istället för att fråga t.ex. hur din tidigare chef skulle beskriva dig, styr intervjuaren dig mot att svara om hur du är som person och inte hur du är i yrkesrollen. Lyft därför fram personliga egenskaper som din omgivning uppskattar.

7. BESKRIV DITT DRÖMJOBB?
Vissa rekryterare vill här veta hur pass personlig du vågar vara i intervjun, medan andra vill höra hur inställsam du är för att få just den utannonserade tjänsten. Återigen, våga vara dig själv. Är din högsta dröm att få vara programledare så kan du säga det.

8. KAN DU DEFINIERA FRAMGÅNG?
Här vill intervjuare veta vad du motiveras av. Vad är viktigt för dig – pengar, makt eller mycket fritid? Synen på framgång är individuell och låt det även vara det vid intervjutillfället.

9. KAN DU DEFINIERA MOTGÅNG ELLER BERÄTTA OM ETT MISSLYCKANDE DU VARIT MED OM?
Ett bra sätt att beskriva eller definiera motgång är att hänvisa till en verklig händelse där du misslyckats. Berätta att du tog reda på varför det inte blev som du tänkt dig och att du därefter tog dig an problemet igen och då lyckades bättre. Om du inte vågar dig på svåra uppgifter eller att misslyckas, kan intervjuaren tro att du ger upp lätt eller inte vågar dig på något tillräckligt svårt.

10. VILKA TYPER AV MÄNNISKOR TYCKER DU OM RESPEKTIVE INTE OM ATT ARBETA MED?
Intervjuaren vill veta om du passar in i teamet eller på avdelningen. För att kunna svara på denna fråga ska du gå tillbaka till tidigare jobb eller studier och ta reda på vilken typ av personer du trivdes bäst med. Varför gjorde du det? Vilka gemensamma nämnare hittar du?

11. VAD MOTIVERAR DIG PÅ JOBBET?
Företaget vill få reda på vilka stimuli som du behöver. Ska du arbeta som säljare kan det vara viktigt att du tycker om att tävla och arbeta prestations- och resultatinriktat. Om du ska arbeta som lärare, säljcoach eller chef är det viktigt att du motiveras av att se andra människor växa och lyckas. För att ta reda på vad du motiveras av, kan det vara bra att lista det du tyckte var kul med att gå till dina tidigare jobb.

12. VAD GÖR DIG FRUSTRERAD ELLER UPPRÖRD?
Här bör du hålla dig undan en diskussion kring världspolitik, samhällsproblem eller dokusåpor. Dessa spårar lätt ur. Svara på det som gör dig frustrerad i en yrkesroll eller vad som irriterade dig under studietiden.

13. VILKEN ROLL BRUKAR DU TA I EN GRUPP?
Här vill intervjuaren veta om du är den som tar befälet och samordnar så att alla sätter igång att arbeta, eller om du hellre vill bli tilldelad en uppgift. För att lättare kunna svara på denna fråga kan du återgå till stunder då du haft en pådrivande roll respektive stunder då du blivit tilldelad en uppgift och utvärdera vilket arbetssätt som du trivts bäst med. Vanliga följdfrågor kring dina ledaregenskaper är ofta vad som gör dig till en bra ledare och hur du reagerar om du märker att gruppen innehåller en lika stark pådrivare som dig. Ett tips är även att anknyta till en personlig egenskap för att exemplifiera. ”Eftersom jag är ganska otålig brukar jag vara den som är pådrivaren i gruppen om jag tycker att arbetet går för långsamt.”

14. HUR KÄNNER DU FÖR ATT PRATA INFÖR EN STOR GRUPP OCH OM DU GJORT DET, KAN DU BERÄTTA HUR DU FÖRBEREDDE DIG?
Vissa yrken kräver ofta presentationer inför en grupp av människor eller en kund. Därför vill rekryteraren veta om du är bekväm med det.

15. VAD GÖR DU PÅ FRITIDEN, HAR DU NÅGON HOBBY?
Många fritidsintressen avslöjar vad du är för person. Det kan ge svar på om du exempelvis är målmedveten, entusiastisk eller nyfiken. Lyft fram dina främsta intressen och fokusera på ett färre antal.

16. HUR VILL DU ATT DITT ARBETE SKA UTVECKLAS?
Rekryteraren vill urskilja vad du kräver för utvecklingsmöjligheter för att veta om tjänsten stimulerar dig tillräckligt för att du inte ska tröttna samt om dina förväntningar på utveckling är realistiska. Tänk på att vissa tjänster är statiska och företaget söker personer av en förvaltande karaktär, medan andra är dynamiska där entreprenörer efterfrågas.

17. VAR SER DU DIG SJÄLV OM FEM ÅR? TIO ÅR?
Undvik floskler som att ”om fem år är jag VD här”. Det kan vara bra att väva ihop både dina personliga mål med dina yrkesmål. Exempelvis: ”Idag är jag 25 år och om fem år är jag 30. Då kanske jag funderar på att bilda familj och skaffa barn. Jag hoppas dessutom att jag har arbetsuppgifter som jag trivs med. Det kan innebära att jag har personalansvar eftersom det både är yrkesmässigt och personligt utvecklande i mina ögon.”

18. KAN DU KORT REDOGÖRA FÖR DIN GYMNASIE- OCH EFTERGYMNASIALA UTBILDNING OCH VAD SOM GJORDE ATT DU VALDE JUST DEN INRIKTNINGEN?
Din inställning till personlig utveckling och vidareutbildning står nu i fokus. Man vill här identifiera om dina utbildningsval styrdes av ett genuint intresse för utbildningsområdet, eller på grund av att det var lätt att få jobb inom branschen. Intervjuaren försöker också undersöka om valen du gjort fattades utifrån dina egna eller andras önskemål, eller rent av på grund av brist på alternativ. Berätta varför du valde din inriktning och varför du tyckte att den var bra för dig.

19. HUR SER DINA BETYG UT, ÄR DU NÖJD MED DEM?
Syftet med denna fråga är att få dina egna ord på vad du anser dig vara bra på. Intervjuaren kommer att lägga stor vikt vid hur du svarar och vilka ord och meningar du väljer. Det är därför viktigt att du väljer tre egenskaper som du klarar av att backa upp med förklaringar om varför du valt dessa och hur du utvecklat dem.

20. HUR ÄR DINA SPRÅKKUNSKAPER?
Här gäller det att vara varken falskt blygsam eller tro att man kan ta ett jobb som översättare av politiska skrifter efter tre månader som bartender i London. Använd gärna indelningen baskunskaper, bra eller flytande.

21. HAR DU VARIT ENGAGERAD I NÅGRA PROJEKT ELLER FÖRENINGAR PARALLELLT MED DINA STUDIER, OCH I SÅ FALL, VAD HAR DINA INSATSER INNEBURIT?
All erfarenhet av att styra projekt eller en grupp framåt är positiva meriter att lyfta fram. Du kanske inte får jobbet som projektledare för att du varit lagkapten i korplaget, men ledarskapserfarenheter ifrån idrott eller föreningar är inte att underskatta.

22. HAR DU HAFT NÅGRA EXTRAJOBB BREDVID DINA STUDIER?
Vanligt förekommande fråga och kanske inte den svåraste att bemästra under intervjun. Denna fråga är betydligt mer viktig om du inte har något tidigare heltidsarbete att referera till. Lyft fram insatser och ansvar. Har du haft ett och samma Sommarjobb flera år, kan du poängtera att de ville ha dig kvar för att du gjorde ett bra jobb. Har du haft flera olika sommarjobb så ska du sälja in fördelen med att ha fått prova på olika branscher och den bredd detta gett dig.

23. VILKEN TYP AV CHEF FÖREDRAR DU?
Är du en ”primadonna” som kan vara självgående och fatta egna beslut eller är du en person som vill vända alla beslut med chefen eller gruppen? Frågan ställs även ofta i samband med att rekryteraren vill få reda på om den företagskultur och ledarstil som gäller på företaget passar dig, stimulerar dig och inte hämmar din personlighet och utveckling.

24. VILKEN TYP AV TJÄNST INTRESSERAR DIG MEST?
Denna fråga dyker ofta upp på bemannings- och rekryteringsföretag eftersom intervjuaren kan ha flera lediga tjänster i åtanke när de träffar dig. Tänk på att inte svara för platt och allmänt, då kan det lätt uppfattas som att du inte riktigt vet vad du vill. Lyft fram det område du helst vill arbeta inom och var gärna tydlig.

25. VAD INNEBAR DITT JOBB SOM CHEF ELLER ANSVARIG?
Rekryteraren vill veta hur mycket ansvar din roll egentligen innebar. Hade du personalansvar och i så fall över hur många? Det kan även vara bra att nämna om du intern- eller externrekryterades till chefsrollen.

26. HUR KOMMER DET SIG ATT DU SÖKER ROLLEN SOM CHEF HOS OSS?
Om du inte är chef idag vill rekryteraren med denna fråga veta om du verkligen är ett chefsämne. En vanlig följdfråga är om denna karriärväg inte finns på ditt nuvarande företag. Denna fråga ställs även för att ta reda på om du söker dig bort från ditt nuvarande företag för att du inte har någon möjlighet att bli chef där.

27. HAR DU NÅGONSIN SAGT UPP DIG FRÅN ETT JOBB? VARFÖR?
Rekryteraren vill veta om du vågat ta steget att gå vidare om du inte funnit ditt arbete utvecklande eller om du inte trivdes.

28. HAR DU JOBBAT MOT EN DEADLINE OCH HUR HAR DU I SÅ FALL LAGT UPP ARBETET?
Rekryteraren vill höra om din förmåga att planera din tid, skapa struktur och din syn på arbetstoppar. Kommer du att kunna göra ett bra jobb och slutföra dina projekt?

29. HUR REAGERAR DU PÅ STRESS OCH HUR HANTERAR DU DEN?
Att arbeta innebär krav och många krav kan leda till stress och stress kan påverka dig negativt i ditt arbete. Hur hanterar du den? Genom ett fritidsintresse, planering eller att du säger ifrån om du börjar känna dig stressad?

30. HUR SKULLE EN TIDIGARE ARBETSGIVARE BESKRIVADINA INSATSER?
Detta är en fråga som intervjuaren kan ha kvar i minnet när han eller hon ska ta dina referenser. Det kan vara bra om du tittar på tjänstgöringsintyg från tidigare arbetsgivare och bygger ditt svar kring vad de sagt. Exempelvis att ”de tyckte att jag påvisade stor analytisk förmåga, lojalitet eller stort engagemang och hjälpsamhet mot andra anställda”

31. BESKRIV EN GÅNG DÅ EN KOLLEGA KOMMIT TILL DIG FÖR ATT FÅ HJÄLP?
Fundera gärna i förväg kring när kompisar eller kollegor har kommit till dig för att be om hjälp vid ett viktigt beslut eller när de kört fast i ett problem. Om rekryteraren frågar om det hände ofta kanske han eller hon försöker få reda på om andras arbete går ut över dig.

32. DET FINNS EN PERIOD I DITT CV DÄR DU INTE ANGETT VAD DU GJORDE. KAN DU FÖRKLARA?
Det är frågor av denna karaktär som kan vara stressande och göra dig nervös i onödan. Var bara ärlig och berätta vad som hänt och varför. Om du tror att ditt CV kan göra intervjuaren misstänksam, vilket kan leda till att ditt förtroende sätts på spel, måste du se till att vara förberedd med ett genomtänkt svar. Tänk på att du inte behöver redogöra för hela ditt privatliv för att få ett jobb.

33. VAD FÖR TYP AV TJÄNST ÄR DU UTE EFTER OCH HAR DU SÖKT NÅGRA ANDRA JOBB UTÖVER DETTA?
Berätta gärna vad som är viktigt hos en arbetsgivare, vad du är mest intresserad av och inom vilket område som du söker jobb. Var inte för inställsam genom att säga att du inte sökt några andra jobb utan bara är intresserad av just denna tjänst. Visa att du är aktiv och omsorgsfull i ditt jobbsökande.

34. VILKA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FINNS INOM DIn BRANSCH?
Frågan ställs sällan av okunskap från rekryteraren utan snarare för att höra vad du definierar som utvecklingsmöjligheter. Anser du att utveckling är att gå vidare till konkurrent, möjlighet till utbildning internt, bli chef eller starta eget?

35. VILKA ÄR DE VIKTIGASTE BELÖNINGAR DU FÖRVÄNTAR DIG FRÅN DIN KARRIÄR?
Tänk på vad du värderar. Exempelvis hög lön, makt eller frihet?

36. FÖREDRAR DU STORA ELLER SMÅ FÖRETAG?
Trivs du i det lilla företaget med korta beslutsvägar och snabba förändringar där resultatet av ditt arbete uppmärksammas mer? Eller tilltalas du av en organisation där ditt visitkort ligger på bordet när du börjar och där introduktionsprogrammet och karriärtrappan är standardiserade?

37. KAN DU KORT BESKRIVA DINA TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR, GÄRNA RESPEKTIVE FÖRETAGS VERKSAMHET, DIN ROLL OCH VARFÖR DU GICK VIDARE TILL NÄSTA ARBETSGIVARE?
Här ges du möjlighet att med egna ord beskriva din yrkesverksamma bakgrund. Beskriv projektanställningar, vikariat och heltidsanställningar. Tänk på att det är viktigt att i förväg ha tänkt igenom varför du gick vidare från en anställning till nästa och hur dina roller på respektive företag sett ut. Intervjuaren kommer att försöka identifiera varje liten lucka i din meritförteckning, så se till att hålla koll på vad du gjort de senaste åren. Det du försöker dölja, kommer intervjuaren att fråga mer om och be dig utveckla, precisera eller helt okonstlat bevisa.

38. VAD GÖR DU IDAG PÅ DIN NUVARANDE ARBETSPLATS?
Här förväntas du ge en beskrivning av de arbetsuppgifter du har idag och hur dessa erfarenheter gör dig lämplig för den tjänst du söker. Tänk på att beskriva ditt arbetssätt, hur din arbetsprocess ser ut och vilket ansvar som din roll medför. Lyft fram egenskaper och erfarenheter i ditt nuvarande arbete som efterfrågats till tjänsten du söker. I och med detta föregår du intervjuaren och svarar själv på varför just du skulle vara bra för tjänsten. Ett tips kan ibland vara att läsa ditt nuvarande anställningsavtal. Där står ibland utförligt dina arbetsuppgifter, åtaganden och betydelse för företaget.

39. VAD GJORDE ATT DU FICK TJÄNSTEN DU HAR IDAG?
Spara platsannonsen eller kravprofilen till den tjänst du har idag. Genom att läsa den kan du se vilka krav och önskemål företaget hade och på så sätt lättare ge svar på vad som gjorde att du fick den tjänst du har idag.

40. VAD KÄNNER DU TILL OM OSS?
Denna fråga är en av de absolut viktigaste att ha ett svar på. Se till att du har läst på ordentligt om företaget, dess verksamhet, tillverkning, storlek och geografiska spridning. Undvik att säga: ”jag har kikat in lite kort på er hemsida”. Referera gärna till en personlig kontakt eller relationer till företagets produkter eller tjänster. Det kan även vara bra att känna till om företaget nyligen omnämnts i media.

41. VARFÖR VILL DU ARBETA HOS OSS?
En mycket viktig fråga för både dig och intervjuaren, som kommer att vara observant på ditt svar och troligtvis citera dig i sina anteckningar. Intervjuaren vill höra om det är tjänsten som du är intresserad av, om det är företaget i sin helhet som lockar, eller om du bara är desperat efter ett nytt jobb. Hitta balansen i ditt svar. Motivera främst ditt intresse för tjänsten men påvisa även att företaget eller koncernen i sin helhet tilltalar dig. Intervjuaren har i regel i uppdrag att tillsätta vakansen med en så lämplig kandidat som möjligt, inte att hitta en framtida chef. Ditt svar på denna fråga kan vara avgörande för dina chanser att få jobbet.

42. VAD LOCKAR MED DENNA TJÄNST OCH VARFÖR SÖKER DU DEN?
Reflektera. Vad efterfrågades i kravprofilen? Motivera varför dina erfarenheter är rätt för tjänsten och poängtera att detta är rätt steg för dig att ta idag. Rekryteraren vill höra varför du söker till företaget och inte vad du söker dig bort ifrån. Tänk därför på att lyfta fram vad som lockar i den sökta tjänsten och inte det som fattas i rollen du har idag.

43. ENLIGT DINA ANSÖKNINGSHANDLINGAR ÄR DU ÖVERKVALIFICERAD FÖR DENNA TJÄNST. HUR STÄLLER DU DIG TILL DET KONSTATERANDET?
Om denna fråga dyker upp kan du säga att du ändå ser många punkter i arbetet där egenskaper du har sätts på prov. Det kan även vara bra att göra ett motkonstaterande: ”Jag tycker att det är positivt att jag har så goda förutsättningar för att göra ett bra jobb, eftersom det ger trygghet både för mig och för er.”

44. VARFÖR SKA VI ANSTÄLLA DIG?
En rak fråga som kräver ett fylligt, genomtänkt och konkret svar. Denna fråga kommer oftast som en av de sista. Syftet med den ur intervjuarens synpunkt, är att se om du själv knyter samman dina styrkor i förhållande till tjänsten. Det är därför viktigt att du verkligen trycker på de positiva egenskaper som du tidigare nämnt och som du tror intervjuaren tycker är viktigast.

45. VILKEN AVDELNING ELLER TJÄNST ÄR DU MESTINTRESSERAD AV?
Detta är en fråga som du får om du söker spontant till företaget och kanske får du den redan på telefon. Om du får den vid intervjutillfället, försök att undvika specifika tjänster som du är intresserad av och prata istället om avdelningar eller områden som du är nyfiken på.

46. ÄR DU VILLIG ATT ARBETA ÖVERTID?
Syftet med frågan är att höra om du är flexibel och förstår att arbetsuppgifterna ibland hopar sig och att detta kräver extra tid av dig.

47. VILKEN TYP AV ARBETSMILJÖ TRIVS DU BÄST I?
Stillasittande, en med möjlighet till egna initiativ, inspirerande, kontrollerad, byråkratisk eller en med entreprenörsanda? Svaret brukar sitta i vad som är dina styrkor och svagheter. Reflektera över dem och var ärlig. Tänk på att om du hela tiden måste anpassa ditt beteende för att klara av en roll, kommer du med tiden snabbt att ledsna på en tjänst. Det är bättre om ditt naturliga grundbeteende stimuleras tack vare rätt arbetsmiljö.

48. VILKA TRE FRÄMSTA KRAV STÄLLER DU PÅ EN ARBETSGIVARE?
Rekryteraren vill veta vad som är viktigt för dig. Är det exempelvis möjligheten till internationell karriär, sund personalpolitik eller förmåner?

49. ÄR OVANSTÅENDE KRAV NÅGOT DU SAKNADE HOS DIN TIDIGARE ARBETSGIVARE?
Undvik fällan att börja prata illa om tidigare arbetsgivare. Fokusera hellre på att berätta att när du läste på om företaget och tjänsten du söker, uppfylldes dessa krav.

50. HAR DU NÅGRA REFERENSER JAG KAN RINGA?
Se till att ha med företagsnamn, person, titel och telefonnummer till alla referenser som du vill lämna. Berätta gärna varför du valde dessa som dina referenser.

51. ÄR DET NÅGOT ANNAT JAG BÖR VETA OM DIG?
Om intervjuaren glömt att fråga något som du gärna vill lyfta fram, berätta det här. Om du inte kommer på något, kan du säga att du är nöjd med intervjun och tycker upplägget av mötet gjorde att du fick möjlighet att presentera din profil på ett positivt och komplett sätt. Be dock att få grunna på eventuella frågor som kan dyka upp och ta dessa vid ett senare tillfälle efter intervjun.

52. HAR DU NÅGRA YTTERLIGARE FRÅGOR?
Detta är ett bra tillfälle att fråga om hur rekryteringsprocessen fortskrider, hur den som intervjuar dig står i kontakt med företaget eller vad som lockade honom eller henne dit? Denna fråga ger även en bra avslutning och gör det enkelt att övergå i klassiskt kallprat på väg ut ur intervjurummet. Träffar du en chef kan du fråga hur hans eller hennes avdelning ser ut. Om du träffar ägaren till företaget kan du exempelvis fråga hur verksamheten byggts upp. Chefen vill gärna berätta vad han eller hon är ansvarig för och ägaren vill gärna berätta om sitt livsverk och vikten av att rekrytera rätt.

53. NÄR KAN DU BÖRJA?
En enkel och rolig fråga att svara på. Som petitess kan nämnas att det är bra att fortsätta att prata i positiva termer. Exempelvis: ”Jag kan börja redan om två månader”, istället för att säga, ”jag kan tyvärr inte börja förrän om två månader”.

Genom att visa dig aktiv och ställa motfrågor visar du att du är uppriktigt intresserad av företaget och dess verksamhet.
Du får förhoppningsvis även information om företaget och tjänsten som gör att du kan känna dig mer säker på om det här är någonting som skulle passa dig.

Fråga om följande:
» Utvecklingsmöjligheter .
» Vad den som intervjuar dig tycker är det bästa respektive sämsta med att jobba på företaget .
» Hur många medarbetare det finns på avdelningen och vilka du kommer att arbeta närmast .
» Arbetssätt och rutiner .
» Hur en arbetsvecka kan se ut för en person med liknande tjänst som den som du söker .
» Vad som förväntas av dig gällande arbetsuppgifter , ansvar och befogenheter .
» Personalomsättning .