Skip to Content

Lärare

Den främsta uppgiften man har som lärare är att undervisa och ge eleverna kunskap i skolan. En annan arbetsuppgift du har är att motivera eleverna. Eleverna kan behöva hjälp att själva söka kunskap. I arbetet ingår det att planera och förbereda lektioner utifrån skolans läroplan som anger kunskapsmålen. En annan uppgift man kan ha är ansvar för en grupp elever och fungera som mentor för dessa elever.

Arbetet som lärare är självständigt och ofta omväxlande. Ett stort engagemang för andra människors lärande är centralt vare sig man arbetar med barn, ungdomar eller vuxna. Arbetet ger en möjlighet att kombinera ens egna ämnesintressen med att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna. En central uppgift är att organisera och leda elevernas olika aktiviteter, detta innebär att ge eleverna uppgifter och instruktioner för hur uppgiften ska genomföras. Att motivera eleverna för att delta i de planerade aktiviteterna ingår i arbetet.

Ansvarsområden och fördelar med yrket

Att arbeta i ett arbetslag där man ansvarar tillsammans för en grupp elever är vanligt. Man kan själv som lärare eller tillsammans med arbetslaget besluta om lektioner och innehållet i undervisningen. Samverkan i arbetslaget och samverkan med övrig personal i skolan samt föräldrar gör att man bör vara utåtriktad och ha lätt för att samarbeta med andra människor. I arbetstiden ingår förutom undervisning av elever även att delta i planerings- och utvärderingsarbete i arbetslaget eller med arbetsledningen. Om man är mentor har man ett speciellt ansvar för eleverna man är mentor för, man stöttar eleverna i deras studieutveckling. Att rätta elevernas prov och uppsatser ingår i arbetsuppgifterna och detta har man möjlighet att göra på arbetsplatsen eller hemma.

 • Flexibelt arbete
 • Anställning med ferievillkor
 • Reglerad arbetstid
 • Möten med elever
 • Ingen dag är den andra lik

Hur blir man lärare?

För att bli lärare behöver man ha genomgått en lärarutbildning. Lärarutbildningen finns i dag på många universitet och högskolor i Sverige. Utbildningarna finns i olika former, vissa ges på campus och andra på distans med några samlingar på campus per termin. Om du vill utbilda dig finns möjligheten att utbilda dig till förskollärare, grundlärare, yrkeslärare eller ämneslärare. De flesta utbildningar ges på heltid, vilket motsvarar 40 timmars studietid i veckan.

Om man vill öka sina chanser till ett bra jobb inom yrket kan det vara smart att fundera över vad man själv skulle vilja arbeta med inom skolan. Utbildningarna till lärare skiljer sig en hel del om man jämför en förskollärares utbildning med en ämneslärares utbildning som arbetar på gymnasiet. Ett tips är att fundera över vilken åldersgrupp man vill arbeta med och välja utbildning utifrån detta samt utifrån ens eget intresseområde.

Passar du som lärare?

Vad gäller egenskaper önskvärda för läraryrket så finns det många erfarenheter och förmågor som efterfrågas av potentiella arbetsgivare. Arbetsgivaren lägger vikt vid att du är en tydlig ledare, ansvarsfull, att du är engagerad och kreativ. Det efterfrågas god samarbetsförmåga, ett positivt förhållningssätt och en förmåga att motivera eleverna. I dag är den digitala kompetensen viktig då skolorna ständigt får fler digitala hjälpmedel som används mer frekvent i skolan. Viktigt är att du är duktig på att kommunicera och har en god förmåga att skapa relationer till eleverna. Frågar man barnen som går i skolan om vad som kännetecknar en bra lärare är egenskaper som rättvis, social och duktig på att skapa trygghet viktiga för dem.

 • Tålamod
 • Lugn
 • Engagemang
 • Pedagogisk förmåga
 • Brinna för yrket

Karriärmöjligheter

När man utbildar sig inom läraryrket får man möjlighet att vara ute på praktik, vilket ger en möjlighet att etablera kontakter för att möjligtvis kunna arbeta som lärarvikarie under tiden man studerar. Att ha praktik på en skola samt arbeta som lärarvikarie ger värdefull erfarenhet. När man har gjort klart utbildningen är det dags att söka arbete, och de flesta arbeten är kommunala vilket innebär att man hittar många lediga tjänster på Arbetsförmedlingens hemsida eller offentligajobb.se. Det finns också friskolor som annonserar ut lediga tjänster på sina hemsidor eller Arbetsförmedlingens hemsida. Många väljer att fortsätta sin karriär som biträdande rektor eller rektor efter att ha arbetat några år som lärare.

Genomsnittslön för lärare

Rikssnittet vad gäller lön för lärare är 31 823 kr/mån, dock förekommer stora variationer vad gäller lönenivån i Sverige. Statistiken visar att man i Stockholm tjänar mest inom yrket, medan man i Västerbotten har lägst lön. Statistiken visar att den genomsnittliga skillnaden i månadslönen mellan anställa i Stockholm och Västerbotten utgör ungefär 3000 kronor per månad. Generellt har anställda i stora kommuner en bättre lön än anställda i mindre kommuner. Genom att fördjupa sin kunskap, skaffa sig erfarenheter och ta ansvar har man möjligheten att få en bra löneutveckling.

Expandera/ minimera
Ladda upp ditt CV!
Öka din synlighet mot arbetsgivare.

Genomsnittslön per ort

Stockholm 32000 Kr
Örebro 29750 Kr
Malmö 27000 Kr
Göteborg 27000 Kr
Uppsala 26000 Kr

Orter med flest jobb

 • Stockholm
 • Örebro
 • Malmö
 • Göteborg
 • Uppsala

Topp 5 lärosäten

 • Stockholms Universitet
 • Komvux
 • Lunds Universitet
 • Stockholms universitet
 • Lunds universitet

Antal års erfarenhet

0 - 1 år 16%
1 - 2 år 3%
2 - 5 år 10%
5 - 10 år 17%
+10 år 53%

Utbildningar

 • Universitet/Högskola
 • Gymnasieskola eller motsvarande
 • Yrkesutbildad
 • Magister eller Civilingenjörsexamen
 • Enstaka kurser