Socialsekreterare till barn och familj myndighet


Arbetsplatsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

I Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är vi cirka 2 500 medarbetare som arbetar med arbetsmarknadsfrågor, socialtjänst och socialt arbete, lokalt geografiskt utvecklingsarbete och trygghetsfrågor. Tillsammans formar och utvecklar vi en verksamhet som svarar an mot de utmaningar och möjligheter Malmö stad står inför, nu och i framtiden.

Stadsområde Öster omfattas Rosengård och Husie och är en del av Malmö där stad och landsbygd möts. I stadsområde Öster bor ca 45 000 Malmöbor, här möts människor från hela världen. Förvaltningens ca 1200 anställda möter medborgarna i livets alla skeden. Med engagemang och kompetens kan vi ge god service och bidra till att stadsområde Öster upplevs som ett attraktivt område att leva, bo och arbeta i.

Stadsområdesförvaltning Östers avdelning för Individ och familjeomsorg består av chefer och medarbetare som alla arbetar för att hitta långsiktiga lösningar för enskilda barn, ungdomar, vuxna eller familjer i området som är i behov av kontakt med oss. Vi är stolta över den kunskap och engagemang som finns här hos oss där klienten alltid är i fokus.

Enheten Barn och Familj - Myndighet är en av fyra enheter inom Individ- och Familjeomsorgen. Enheten har ansvar för utredningar gällande barn och unga samt uppföljning av insatser, rekrytering och utredning avseende familjehem samt uppföljning av familjehemsplacerade barns utveckling.
Vi är en arbetsplats som kännetecknas av god stämning, bra sammanhållning och att vi som kollegor stöttar varandra. Vi är stolta över att arbeta för barn och familjer i ett spännande och dynamiskt stadsområde.

Det är viktigt för oss att du som är ny i arbetet får det stöd du behöver. Vi erbjuder därför ett omsorgsfullt framtaget introduktionsprogram för socialsekreterare. Malmö stad erbjuder också kompetensutveckling för socialsekreterare enligt kommunövergripande plan.
Hos oss är det viktigt med ett nära ledarskap. Vi arbetar nära varandra med b la ärendehandledning och stöd i det dagliga arbetet med din sektionschef och förste socialsekreterare. Hos oss får du också extern handledning.
Malmö stad erbjuder friskvårdssubvention med 1250 kronor per år.
Nu utökar vi och söker nya medarbetare i Mottag och utredningssektionen - välkommen med din ansökan!


Arbetsbeskrivning

Det huvudsakliga uppdraget för socialsekreteraren inom barn och familj myndighet är att utreda barnets situation, göra bedömningar enligt SoL och LVU samt att genomföra uppföljningar enligt BBIC, barnets behov i centrum. I utrednings- och uppföljningsarbetet ingår också samverkan med barnets nätverk, tex förskola, skola, hälso- och sjukvård, BUP, polis och andra myndigheter samt att kunna motivera och stimulera enskilda individer och familjer till förändring. Arbetet innebär stor variation och även om du har lång erfarenhet erbjuds du ett omväxlande och stimulerande arbete.
I arbetet ingår myndighetsutövning och dokumentation. Arbetet innebär ett kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete som präglas av ett gott bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. Inom enheten värdesätter vi barn och föräldrars synpunkter och åsikter och vi arbetar för att barn ska vara delaktiga i sina utredningar och uppföljningar.
Socialsekreteraren arbetar med att utreda barns situation samt genomföra uppföljningar enligt BBIC. I utredningsarbetet ingår också samverkan med barns nätverk och att bedriva motivationsarbete med familjen. I uppdraget ingår också att samverka med externa parter, såsom förskola, skola, hälso- och sjukvård, BVC, BUP, polis och andra myndigheter.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen och minst tre års erfarenhet av socialt arbete. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat enligt BBIC och att du har vana av att använda bedömningsinstrument som exempelvis , Signs of Safety och ESTER. Har du arbetat med barnsamtal utifrån strukturerad samtalsmetod till exempel Norrköpingsmodellen, Nallekort, coachande förhållningssätt eller samtal utifrån motiverande intervju (MI) är detta meriterande.
Du har förmåga och kunskap att utreda, analysera, dra slutsatser och utvärdera olika handlingsalternativ samt att göra svåra bedömningar av motstridiga uppgifter.

Det är en stor fördel om du har erfarenhet av arbete med barns och ungas utveckling och behov. Arbetet präglas av föränderlighet och det är därför viktigt att du är flexibel och lätt kan förhålla dig till ändrade omständigheter. Vi arbetar nära i team och samarbetsförmåga är en grundförutsättning. I arbetet kommer du att träffa människor med olika erfarenheter och historia. Det är därför viktigt att du är lyhörd och kan lyssna in personen du möter för att skapa god kontakt.

Vi har ett högt tempo i arbetet. Det är viktigt att du kan planera ditt arbete i förväg och organisera och prioriterar aktiviteter effektivt. Din stabilitet är viktig för att du ska lyckas att prestera goda resultat. Vi lägger stor vikt vid att du har god förmåga att kommunicera både i enskilda möten, små och stora grupper. Du förstår och förmår förmedla informationen till dina klienter, till kollegor och övriga samarbetspartners.

Dokumentation är en viktig del av arbetet. Vi önskar därför att du är en person som tycker om att skriva, är en god planerare och som avsätter tid för detta, då det du skriver måste vara av hög kvalitet. Vi arbetar aktivt med kvalitetsutveckling, och välkomnar dig som tycker om att bidra till verksamhetens utveckling.


Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Tidsbegränsat till:  Annonsen avser en tillsvidaretjänst samt ett vikariat på 8 månader.

Antal platser: 2

Ansökan
Ansök senast: 2017-10-25

Referensnummer: 151/176-17

Kontaktpersoner
  • Selver Gürbüz
  • Sektionschef
  • 040-345579, 070-3456317

Fackliga företrädare
  • SSR, Malmökansliet
  • 040-34 51 14
  • Vision, Malmöavdelningen
  • 040-30 48 30

Övrigt

Vid anställningsintervju vill vi att du visar upp socionomexamen, tjänstgöringsintyg som verifierar dina erfarenheter samt utdrag ur belastningsregister (med stöd av lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn).

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Ange löneanspråk i din ansökan.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Om oss

Det är här det händer!
Malmö växer kraftigt och nästan hälften av alla Malmöbor är under 35 år. För oss är det viktigt med möten, mångfald och möjligheter för att skapa framtidens Malmö. Visste du att vi söker över 2000 tjänster varje år och har över 400 olika yrken? Vi tror att du som söker dig till oss vill vara med och bygga vidare på en av Sveriges mest dynamiska städer. #Malmö

Väx med din uppgift
Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne och alla medarbetare påverkar och formar Malmös framtid varje dag. Det handlar om att tillsammans skapa välfärd och hållbar utveckling genom arbete inom förskola, fritid, skola, äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionshinder, miljö-, trafik-, bostads- och stadsplanering, kultur, socialtjänst och många andra områden.

Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling och därför tycker vi att vi kan kalla oss framtidens arbetsplats. Som medarbetare hos oss blir du en samhällsbyggare som gör skillnad!

Med Malmöborna i fokus
Gemensamt för alla verksamheter är att ge Malmöborna service av hög kvalitet. Det ställer krav på organisationen. Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Vi måste ständigt vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla vår organisation och våra verksamheter till nytta för Malmöborna. Våra värderingar bygger på människors lika värde, med Malmöbon i fokus.

Nyfiken på hur det är att jobba hos oss?
Följ oss på Instagram @jobba_i_malmostad En ny medarbetare tar över kontot varannan vecka och berättar själv hur det är att jobba i Malmö stad. Du kan också gå in och läsa mer på www.malmo.se/jobbaimalmostad


Socialsekreterare till barn och familj myndighet !

Påbörja din ansökan till denna tjänst vid att ange din e-postadress nedan.

Klicka sedan på Fortsätt för att komma vidare till ansökningssidan på arbetsgivarens egen webbplats för att slutföra din ansökan.

Genom att ange din e-postadress nedan godkänner du att CareerBuilder kan kontakta dig angående detta jobb och andra jobberbjudanden

E-postadressen är ej giltig E-post behövs

Jobbrekommendationer