Förstelärare i No och teknik med fokus på programmering till Oxievångsskolan


Arbetsplatsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Tillsammans gör vi skillnad!
Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 29 900 elever. Tillsammans med 5 500 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola.

Oxievångsskolan är en digitaliserad 6-9 skola som ligger i en vacker miljö med närhet till naturen.
Vår vision är att våra elever ska minnas sin skoltid som meningsfull och glädjerik. Vi arbetar därför aktivt för att skapa trygghet och studiero i en miljö som stimulerar elevens lust och motivation att lära. Skolan har en musikinriktning där eleverna får utveckla sin musikaliska sida vilket ger en särskild estetisk känsla. Vi har också en hälso- och idrottsinriktning på skolan i samarbete med MFF, polisen och räddningstjänsten. Vi söker nu en engagerad förstelärare med inriktning mot digitalisering och programmering!


Arbetsbeskrivning

I din roll som förstelärare kommer du att få ta ett stort ansvar när det gäller att stärka digitaliseringen i samtliga ämnen på skolan utifrån läroplanens intentioner. Ditt uppdrag kommer att vara direkt kopplat till åtagandeplanens särskilda åtagande digitalt lärande och du är direkt ansvarig för en del av de aktiviteter som sätts upp i åtagandeplanen.
I klassrummet har du rollen som expert inom området programmering i matematik, naturvetenskap och teknik.
Som förstelärare på Oxievångsskolan kommer du att ingå i skolans utvecklingsgrupp tillsammans med andra förstelärare, utvecklingspedagoger, skolbibliotekarie, digitaliseringspedagog samt skolledningen. Du kommer att arbeta med frågor som rör både kultur, struktur och ledarskap. Förstelärarna har ett stort ansvar gällande innehåll och upplägg av utvecklingsarbetet på skolan samt analys av måluppfyllelsen kopplat till arbetet. Som förstelärare förväntas du vara insatt i aktuell skolforskning samt omsätta denna i praktisk handling. För att nå spridningseffekter förväntas även förstelärare ingå i och ta del av kommunövergripande utvecklingsarbete.

Huvuduppdraget för förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare framförallt inom digitalisering och programmering. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer i din roll handleda andra lärare. Du förväntas att på Oxievångsskolan driva vårt språkutvecklande- och formativa arbete vidare i samarbete med andra förstelärare på skolan. I ditt uppdrag som förstelärare i matematik och naturvetenskap förväntas du också utveckla dina ämnen på skolan för en ökad måluppfyllelse. Vi arbetar ämnesövergripande i större arbetsområden som planeras och sam bedöms av flera ämneslärare i arbetslaget. Hösten 2018 har skolan 5 nya moderna NO-salar.


Kvalifikationer

För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare, måste du:

• vara legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800).
• Ha ämnesbehörighet i ma/no för år 6-9
• genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
• ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
• även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du:
• har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys.
• utvecklar undervisningen med stöd i forskning.
• ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation.
• tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande
• har formativ och summativ bedömningskompetens.
• har hög digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel.
• skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• har erfarenhet i handledning av andra lärare.
• har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning.
• har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt.
• undervisar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.
• har erfarenhet av ämnesövergripande arbeteAnställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser: 1

Ansökan
Ansök senast: 2017-10-29

Referensnummer: 171-17-709

Kontaktpersoner
  • Jenny Nyberg
  • Rektor
  • 0701-495840

Fackliga företrädare
  • Bengt Lövqvist
  • Lärarnas Riksförbund
  • 0723-996036
  • Lars Tenggren
  • Lärarförbundet
  • 070-9664430

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-704 704. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Om oss

Det är här det händer!
Malmö växer kraftigt och nästan hälften av alla Malmöbor är under 35 år. För oss är det viktigt med möten, mångfald och möjligheter för att skapa framtidens Malmö. Visste du att vi söker över 2000 tjänster varje år och har över 400 olika yrken? Vi tror att du som söker dig till oss vill vara med och bygga vidare på en av Sveriges mest dynamiska städer. #Malmö

Väx med din uppgift
Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne och alla medarbetare påverkar och formar Malmös framtid varje dag. Det handlar om att tillsammans skapa välfärd och hållbar utveckling genom arbete inom förskola, fritid, skola, äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionshinder, miljö-, trafik-, bostads- och stadsplanering, kultur, socialtjänst och många andra områden.

Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling och därför tycker vi att vi kan kalla oss framtidens arbetsplats. Som medarbetare hos oss blir du en samhällsbyggare som gör skillnad!

Med Malmöborna i fokus
Gemensamt för alla verksamheter är att ge Malmöborna service av hög kvalitet. Det ställer krav på organisationen. Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Vi måste ständigt vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla vår organisation och våra verksamheter till nytta för Malmöborna. Våra värderingar bygger på människors lika värde, med Malmöbon i fokus.

Nyfiken på hur det är att jobba hos oss?
Följ oss på Instagram @jobba_i_malmostad En ny medarbetare tar över kontot varannan vecka och berättar själv hur det är att jobba i Malmö stad. Du kan också gå in och läsa mer på www.malmo.se/jobbaimalmostad


Förstelärare i No och teknik med fokus på programmering till Oxievångsskolan !

Påbörja din ansökan till denna tjänst vid att ange din e-postadress nedan.

Klicka sedan på Fortsätt för att komma vidare till ansökningssidan på arbetsgivarens egen webbplats för att slutföra din ansökan.

Genom att ange din e-postadress nedan godkänner du att CareerBuilder kan kontakta dig angående detta jobb och andra jobberbjudanden

E-postadressen är ej giltig E-post behövs

Jobbrekommendationer