Förstelärare ma/no/teknik åk 4-6 till Hermodsdalsskolan


Arbetsplatsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Tillsammans gör vi skillnad!
Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 29 900 elever. Tillsammans med 5 500 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola.

Hermodsdalsskolan är en F-9 skola med ca 530 elever. Fritidsverksamheten har 180 barn. Skolan arbetar för goda relationer mellan vuxna, barn och vårdnadshavare. Lektionerna har en tydlig struktur där alla lärare arbetar efter samma modell. Fritidverksamheten står för god pedagogisk miljö och utgår från barnens intresse och nyfikenhet. Vi utgår från ett heldagsperspektiv.
Hermodsdalsskolan deltar sedan HT16 i Malmö Högskolas försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Försöksverksamheten syftar till att höja kvaliteten i lärarutbildningen och därmed stärka studentens professionsutveckling genom fördjupad samverkan mellan högskola och övningsskola. Försöksverksamheten syftar till ett ökat samarbete mellan handledare, student och VFU-lärare.

Som anställd på Hermodsdalsskolan kommer du att ha ett nära sammarbete med Malmö Högskola, men även delta eller hålla i seminarier för studenter. Som anställd kommer du att handleda studenter. Det är också önskvärt att du har gått, eller har för avsikt att gå, handledarutbildningen på 7,5 hp.

Då vi på Hermodsdalsskolan är en 1-1-skola ser vi att du är van vid att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel och administrativt stöd och är bekväm med olika IT-baserade hjälpmedel i undervisningen. Vi använder bland annat Infomentor och Googles alla verktyg dagligen i vår verksamhet. Vi delar gärna våra kunskaper och erfarenheter med varandra, bland annat har vi IT-TeachMeet 4-5 tillfällen per år där all pedagogisk personal får chansen att visa upp goda exempel från verksamheten.


Arbetsbeskrivning

Huvuduppdraget för förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du kommer att arbeta som lärare i matematik/NO samt teknik, samt driva detta arbete genom att delge dina kollegor ny input. Du kommer att arbeta som speciallärare i huvudsak i åk 7-9 och utifrån det uppdraget även observera och handleda kollegor. Framöver kan tjänsten förändras så att undervisning, observationer och handledning även riktas mot åk 4-6. I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel.

Inrättandet av karriärsteg för lärare utgår från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans måluppfyllelse.
I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare främja utveckling inom följande områden:
• Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen
• Ökad likvärdighet mellan skolor
• Flerspråkig undervisning
• Språkutvecklande ämnesundervisning
• Formativ bedömning


Kvalifikationer

Du ska vara legitimerad lärare åk 4-6 enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800)

•Genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
•Utbildad lärare i MA/NO/Teknik
•Ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
•Även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
•Erfarenhet av att arbeta med elever i åk 4-6.
•Erfarenhet av att driva undervisning framåt ur ett naturvetenskapligt perspektiv.
•Handleda kollegor i arbetet med att förstärka matematiken och de naturvetenskapliga ämnena.

•Mycket god svenska i tal och skrift
•Har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys
•Tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande
• Har formativ och summativ bedömningskompetens
• Skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
• Har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning
• Har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel
• Har erfarenhet i handledning av andra lärare.

För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du:

• utvecklar undervisningen med stöd i forskning
• ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation
• har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt.
• undervisar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Antal platser: 1

Ansökan
Ansök senast: 2017-10-22

Referensnummer: 171-17-0715

Kontaktpersoner
  • Susanne Nilsson
  • Biträdande rektor
  • 0709-702340

Fackliga företrädare
  • Bengt Lövqkvist
  • Lärarnas Riksförbund
  • 040-341000
  • Emir Cirkic
  • Lärarförbundet
  • 073-98 04 383

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Om oss

Det är här det händer!
Malmö växer kraftigt och nästan hälften av alla Malmöbor är under 35 år. För oss är det viktigt med möten, mångfald och möjligheter för att skapa framtidens Malmö. Visste du att vi söker över 2000 tjänster varje år och har över 400 olika yrken? Vi tror att du som söker dig till oss vill vara med och bygga vidare på en av Sveriges mest dynamiska städer. #Malmö

Väx med din uppgift
Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne och alla medarbetare påverkar och formar Malmös framtid varje dag. Det handlar om att tillsammans skapa välfärd och hållbar utveckling genom arbete inom förskola, fritid, skola, äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionshinder, miljö-, trafik-, bostads- och stadsplanering, kultur, socialtjänst och många andra områden.

Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling och därför tycker vi att vi kan kalla oss framtidens arbetsplats. Som medarbetare hos oss blir du en samhällsbyggare som gör skillnad!

Med Malmöborna i fokus
Gemensamt för alla verksamheter är att ge Malmöborna service av hög kvalitet. Det ställer krav på organisationen. Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Vi måste ständigt vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla vår organisation och våra verksamheter till nytta för Malmöborna. Våra värderingar bygger på människors lika värde, med Malmöbon i fokus.

Nyfiken på hur det är att jobba hos oss?
Följ oss på Instagram @jobba_i_malmostad En ny medarbetare tar över kontot varannan vecka och berättar själv hur det är att jobba i Malmö stad. Du kan också gå in och läsa mer på www.malmo.se/jobbaimalmostad


Förstelärare ma/no/teknik åk 4-6 till Hermodsdalsskolan !

Påbörja din ansökan till denna tjänst vid att ange din e-postadress nedan.

Klicka sedan på Fortsätt för att komma vidare till ansökningssidan på arbetsgivarens egen webbplats för att slutföra din ansökan.

Genom att ange din e-postadress nedan godkänner du att CareerBuilder kan kontakta dig angående detta jobb och andra jobberbjudanden

E-postadressen är ej giltig E-post behövs

Jobbrekommendationer