Förstelärare F-3 till Stenkulaskolan


Arbetsplatsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Tillsammans gör vi skillnad!
Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 28 900 elever. Tillsammans med 5 200 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola.

Stenkulaskolan är en F-9 skola och ligger i utbildningsområde Innerstaden.

Vi kan erbjuda dig en spännande arbetsplats där vi sätter barnen i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. Vi arbetar tillsammans i arbetslag och vi tror på det relationsbaserade ledarskapet med eleverna. Vi ser oss som ledande i Malmö vad gäller IKT i skolan.

Här lägger vi stort fokus på att arbeta digitalt och språkutvecklande i alla verksamheter, då vi har en stor språklig mångfald bland eleverna. Rektorsområdets struktur skapar goda förutsättningar att arbeta med kulturell och etnisk mångfald, oliktänkande och respekt för olikheter. Att lära av och med varandra och ta tillvara varandras kompetenser utvecklar verksamheten. Det är du, som här tillsammans med oss, kan göra skillnad varje dag


Arbetsbeskrivning

Huvuduppdraget för förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan främst för åk4-6. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för skolutveckling och didaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer i din roll handleda andra lärare, ansvara för kompetensutveckling; planering, genomföranande och uppföljning, detta tillsammans med övriga förstelärarna som arbetar på skolan. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Inrättandet av karriärsteg för lärare utgår från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans måluppfyllelse.
I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare främja utveckling inom följande områden:
• Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen
• Ökad likvärdighet mellan skolor
• Flerspråkig undervisning
• Språkutvecklande ämnesundervisning Stenkulaskolans medarbetare samverkar med våra vänskolor Apelgårdskolan och Kryddgårdsskolan utifrån Michal Fullans teorier. Samverkan ger möjlighet till utökat kollegialt lärande och utbyte t ex genom sambedömning av nationella prov, ämnesdidaktiskt kollegium och gemensam kompetensutveckling. Samtliga förstelärare är också ansvariga för att arbetet med att åtaganden sprids över skolan, samt ansvariga för arbetet med åtaganden tillsammans med våra vänskolor. Tillsammans med skolledning och övriga förstelärare på skolan och på våra vänskolor, är du medledare i skolans utvecklingsarbete.
Åtagandet du kommer arbeta med är utveckling av språkutvecklande och inkluderande undervisning. På Stenkulaskolan arbetar vi med Ipads i verksamheten med iTunes U som lärplattform. I det digitala arbetet är våra ledord simplicity, transformation and learning. För att vi ska vara ledande skola inom IKT i Malmö behöver du ha intresse och vilja att följa digital utveckling för en maximal kombination av framtida digitala verktyg med god pedagogik bakom, för skolans elever. Vi ser IKT som en accelerator för skolans övriga åtaganden som språkutveckling, inkludering och BFL.
Exempel på ansvar för försteläraren;
studiedagar, self improving system, Michael Fullan-inspirerat samarbete med samarbetsskolorna kopplat till utvecklingsarbetet


Kvalifikationer

För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare, måste du:
• vara legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) alternativt kunna uppvisa bevis på att legitimation har sökts samt examensbevis för en fullständig lärarexamen.
• genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
• ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
• även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du:
• har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys.
• utvecklar undervisningen med stöd i forskning.
• ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation.
• tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande
• har formativ och summativ bedömningskompetens.
• har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel.
• skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• har erfarenhet i handledning av andra lärare.
• har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning.
• har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt.
• undervisar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

När du ansöker:
I fältet för personligt brev i din ansökan ska du skriva en kort text, max 500 ord, där du argumenterar för din yrkesskicklighet och varför just du är lämplig som förstelärare i Malmö Stad. I övrigt använder du resten av utrymmet fritt till ditt personliga brev.

Läs mer om hur vi arbetar med karriärtjänster på www.malmo.se/karriartjanster
Här finner du också det rektorsintyg du ska ta med om du blir kallad på intervju.


Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Antal platser: 1

Ansökan
Ansök senast: 2017-10-24

Referensnummer: 171-17-0719

Kontaktpersoner
 • Anna Blomberg
 • bitr rektor
 • 0709-908335
 • Tomas Strand
 • Rektor
 • 040-343342, 0766-278074

Fackliga företrädare
 • Siv Lindh
 • Lärarförbundet
 • 0736-910804
 • Monika Nilsson
 • LR
 • 0736-911884

Övrigt

Intervjuer kan komma att ske löpande.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd medarbetare i Malmö stad.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Om oss

Det är här det händer!
Malmö växer kraftigt och nästan hälften av alla Malmöbor är under 35 år. För oss är det viktigt med möten, mångfald och möjligheter för att skapa framtidens Malmö. Visste du att vi söker över 2000 tjänster varje år och har över 400 olika yrken? Vi tror att du som söker dig till oss vill vara med och bygga vidare på en av Sveriges mest dynamiska städer. #Malmö

Väx med din uppgift
Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne och alla medarbetare påverkar och formar Malmös framtid varje dag. Det handlar om att tillsammans skapa välfärd och hållbar utveckling genom arbete inom förskola, fritid, skola, äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionshinder, miljö-, trafik-, bostads- och stadsplanering, kultur, socialtjänst och många andra områden.

Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling och därför tycker vi att vi kan kalla oss framtidens arbetsplats. Som medarbetare hos oss blir du en samhällsbyggare som gör skillnad!

Med Malmöborna i fokus
Gemensamt för alla verksamheter är att ge Malmöborna service av hög kvalitet. Det ställer krav på organisationen. Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Vi måste ständigt vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla vår organisation och våra verksamheter till nytta för Malmöborna. Våra värderingar bygger på människors lika värde, med Malmöbon i fokus.

Nyfiken på hur det är att jobba hos oss?
Följ oss på Instagram @jobba_i_malmostad En ny medarbetare tar över kontot varannan vecka och berättar själv hur det är att jobba i Malmö stad. Du kan också gå in och läsa mer på www.malmo.se/jobbaimalmostad


Förstelärare F-3 till Stenkulaskolan !

Påbörja din ansökan till denna tjänst vid att ange din e-postadress nedan.

Klicka sedan på Fortsätt för att komma vidare till ansökningssidan på arbetsgivarens egen webbplats för att slutföra din ansökan.

Genom att ange din e-postadress nedan godkänner du att CareerBuilder kan kontakta dig angående detta jobb och andra jobberbjudanden

E-postadressen är ej giltig E-post behövs

Jobbrekommendationer