Förstelärare åk 1-3 och åk 4-6 till Kirsebergsskolan


Arbetsplatsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Tillsammans gör vi skillnad!
Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 29 900 elever. Tillsammans med 5 500 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola.

På Kirsebergsskolan går cirka 500 elever. Skolan omfattar årskurserna 1-9, förskoleklass och fritidshem. Närhet och samarbete präglar verksamheten. Klasser och lärare är organiserade i arbetslag, och till arbetslagen är även specialpedagog knuten. Gemensam fortbildning och intensiva pedagogiska samtal ger oss en gemensam plattform och ökade möjligheter att stödja våra elever i deras lärande och utveckling. Kompetensen är hög och engagemanget är starkt hos personalen på Kirsebergsskolan.


Arbetsbeskrivning

Vi söker två förstelärare till Kirsebergsskolan med behörighet att undervisa i åk 1-3 respektive åk 4-6.
Huvuduppdraget för förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer i din roll handleda andra lärare. Det uppdrag som du kommer att ha ett särskilt ansvar för, är att effektivisera skolans arbete med ledning och stimulans och extra anpassningar. På vår skola behöver du vara med och leda arbetet med hur vi optimerar våra elevers lärandemiljöer och systematiserar arbetet för att gynna elevernas lärande och utveckling. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel.


Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800) med behörighet för undervisning i åk 1-3 respektive åk 4-6.

• Genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
• Ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
• Även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du:
• har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys.
• utvecklar undervisningen med stöd i forskning.
• ser den samlade skolorganisationen som en lärande organisation.
• tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande.
• skapar och upprätthåller goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
• har erfarenhet i handledning av andra lärare.
• har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt.
• har formativ och summativ bedömningskompetens.
• har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel.
• har kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning.

När du ansöker:
I fältet för personligt brev i din ansökan ska du skriva en kort text, max 500 ord, där du argumenterar för din yrkesskicklighet och varför just du är lämplig som förstelärare i Malmö Stad. I övrigt använder du resten av utrymmet fritt till ditt personliga brev.

Du som har sökt och bedöms vara intressant för förstelärartjänsten kommer att kontaktas av skolans rektor för instruktioner för hur du genomför ett arbetsprov för förstelärare, s.k. real classroom, vilket du behöver vara beredd att genomföra inom en vecka från kontakttillfället.


Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning

Erfarenhet: Erfarenhet krävs

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2018-01-08. eller efter överenskommelse.

Antal platser: 2

Ansökan
Ansök senast: 2017-10-22

Referensnummer: 171-17-0712

Kontaktpersoner

Fackliga företrädare
  • Birthe Schalin
  • Lärarförbundet
  • nås via skolans expedition 040-346919
  • Jeanette Lindell
  • Lärarnas Riksförbund
  • nås via skolans expedition 040-346919

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. Om oss

Det är här det händer!
Malmö växer kraftigt och nästan hälften av alla Malmöbor är under 35 år. För oss är det viktigt med möten, mångfald och möjligheter för att skapa framtidens Malmö. Visste du att vi söker över 2000 tjänster varje år och har över 400 olika yrken? Vi tror att du som söker dig till oss vill vara med och bygga vidare på en av Sveriges mest dynamiska städer. #Malmö

Väx med din uppgift
Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne och alla medarbetare påverkar och formar Malmös framtid varje dag. Det handlar om att tillsammans skapa välfärd och hållbar utveckling genom arbete inom förskola, fritid, skola, äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionshinder, miljö-, trafik-, bostads- och stadsplanering, kultur, socialtjänst och många andra områden.

Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling och därför tycker vi att vi kan kalla oss framtidens arbetsplats. Som medarbetare hos oss blir du en samhällsbyggare som gör skillnad!

Med Malmöborna i fokus
Gemensamt för alla verksamheter är att ge Malmöborna service av hög kvalitet. Det ställer krav på organisationen. Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Vi måste ständigt vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla vår organisation och våra verksamheter till nytta för Malmöborna. Våra värderingar bygger på människors lika värde, med Malmöbon i fokus.

Nyfiken på hur det är att jobba hos oss?
Följ oss på Instagram @jobba_i_malmostad En ny medarbetare tar över kontot varannan vecka och berättar själv hur det är att jobba i Malmö stad. Du kan också gå in och läsa mer på www.malmo.se/jobbaimalmostad


Förstelärare åk 1-3 och åk 4-6 till Kirsebergsskolan !

Påbörja din ansökan till denna tjänst vid att ange din e-postadress nedan.

Klicka sedan på Fortsätt för att komma vidare till ansökningssidan på arbetsgivarens egen webbplats för att slutföra din ansökan.

Genom att ange din e-postadress nedan godkänner du att CareerBuilder kan kontakta dig angående detta jobb och andra jobberbjudanden

E-postadressen är ej giltig E-post behövs

Jobbrekommendationer