Untitled Document

Account Manager Enterprise Sales

Bli av vital del av marknadsledaren inom Transport Management - Account Manager sökes

Enterprise Sales är en vital del av företagets säljorganisation vars huvudfokus är att öka försäljningen inom storkundssegmentet genom att vinna nya kunder och vidareutveckla existerande.

Teamet är indelat i olika branschspecifika segment där det övergripande målet är att över tid stärka deras position inom varje utvalt segment genom att vara den mest aktiva och förtroendeingivande aktören inom Transport Management. I huvudsak men inte uteslutande innebär teamets ansvar att driva försäljningen mot nordiska bolag.

Idag är Enterprise indelat i följande segment:
* Manufacturing & Inbound
* 3PL / 4PL
* Retail / Store chain
* E-com

Övergripande ansvar & arbetsuppgifter
Befattningshavarens övergripande ansvar är att med hög aktivitetsgrad och djupa kunskaper om hur företagets produkter och lösningar skapar mervärde i kundens logistik och transportprocesser bidra till och stärka vår tillväxt inom sitt segment. I rollen ingår ansvaret att driva nyförsäljning och som Account Manager vidareutveckla befintliga kunder och inte minst motverka "churn".

o Nykundsbearbetning och införsäljning - Identifiera, prioritera och skapa handlingsplaner för att vinna nya kunder
o Key Account Management - Bearbeta och skapa merförsäljning inom befintliga konton, inom eller utanför Norden samt aktivt motverka "churn"
o Marknadsföring - Positionera företaget som nummer ett inom segmentet genom medverkan på konferenser, mässor och andra utvalda events.
o Utveckling av EKO-systemet - Skapa och kontinuerligt utveckla ett starkt EKOsystem av olika typer av partners och återförsäljare som är vitala för att lyckas inom respektive segment
o Bygga företagets "body of knowledge" - Kontinuerlig inhämtning av information och bevakning av lagar, regler, aktörer, konkurrenter etc. samt att sprida denna kunskap inom företaget.

Rollen innebär alltså eget kundansvar men också att agera som del i större team i arbetet med våra större konton och samarbetspartners. En viktig del i rollen är således att etablera interna relationer för att säkerställa produktiva samarbeten samt för att kunna säkerställa att kundcase hanteras enligt överenskommen plan.

Specifika arbetsuppgifter
* Identifiera och monitorera de viktigaste företagen i Norden inom segmentet. Identifiera och välja ut intressanta prospekts från denna lista.
* Ansvarig för införsäljning mot ovan utvalda företag (i rollen som Account Manager eller tillsammans med annan AM/Country Manager/Regional Sales).
* Indirekt försäljning genom att identifiera och utveckla partnerskap tillsammans med Partner Manager. Målsättningen är att skapa s.k. "Super-partners"
* Kontinuerlig bevakning och dokumentering av konkurrenter och andra intressanta produktbolag på marknaden. I samarbete med vår produktledning.
* Aktivt bidra till och säkerställa att företaget och dess produkter har en hög igenkänningsgrad hos deras kunder och på marknaden i stort
* Bidra till företagets produktutveckling genom kontinuerlig feedback från kunderna och genom att driva egna idéer för sitt segment.
* Kontinuerligt förstärka företagets strukturkapital och tillse att CRM och andra centrala system är uppdaterade med den senaste informationen.

Uppföljning av prioriteringar och KPI:er
Befattningshavaren har en tät dialog med Försäljningschefen kring utvecklingen av existerande konton, nya prospekts och affärer. Återkommande sker uppföljning av följande KPI:er: Försäljning gentemot överenskommen budget:
o Nya kunder - nyförsäljning
o Utveckling av existerande - merförsäljning

Krav
* Dokumenterad framgångsrik försäljning av komplexa IT-produkter och system
* Account Management
* Internationell erfarenhet
* Flytande engelska i tal och skrift
* Relevant högskoleutbildning inom teknik eller ekonomi

Meriterande
* Erfarenhet och kunskap om transport- och/eller logistikbranschen
* Erfarenhet och kunskap om produkter inom Transport Management
* Erfarenhet av försäljning genom partners och/eller återförsäljare

Egenskaper
* Affärsmannaskap
* Förtroendeingivande
* Relationsskapande
* Förmåga att planera och prioritera
* Resultatorienterad & eget driv

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar kunden med Hays. För frågor om rollen och processen kontakta Sofia Gustafsson på 070 450 60 09 alternativt sofia.gustafsson@hays.com.
Ansök genom att trycka på ansök-knappen. Vi behandlar ansökningar löpande så vi rekommenderar att du ansöker så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan!Jobbrekommendationer