Skip to Content
Loading...
  Laddar...
Företagspresentation

VA SYD

 
Du är registrerad och ett tillfälligt lösenord skickas till din e-postadress
Registrera dig till VA SYD flöde
Är du säker på att du vill sluta följa företaget?
Om VA SYD

BURLÖV, ESLÖV, LUND, MALMÖ

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt.

VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i Sydvästra Skåne och som även har hand om avfallshanteringen i Burlöv och Malmö. Vi är ett kommunalförbund vilket innebär att vi är en politiskt styrd organisation som består av våra medlemskommuners VA-verksamheter. Våra medlemskommuner är Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö.

VA SYDs verksamhet består av fyra huvudprocesser:

Tillhandahålla dricksvatten

Vi ska trygga vårt dricksvatten i nutid och för kommande generationer, där säkerheten för kvalitet och leverans ska öka.

  • Vi ser till att du har ett rent och bra vatten i kranen
  • Vi tar hand om ledningsnätet som gör detta möjligt

Ta hand om avloppsvatten

Vi ska avleda och rena avloppsvatten på ett miljömässigt sätt, där störningar och föroreningar minimeras.

  • Vi forslar bort, tar hand om och renar ditt avloppsvatten
  • Vi avleder regnvatten och begränsar risken för källaröversvämningar
  • Vi tar hand om ledningsnätet som gör detta möjligt

Ta hand om dagvatten

  • Dagvatten ska avledas på ett långsiktigt hållbart och säkert sätt, till skydd för både människor och miljö, samt användas som en resurs i stadsmiljön

Ta hand om hushållsavfall

  • Vi ska verka för att avfallsmängden minskar, sorteringsgraden ökar samt att miljönytta prioriteras.
  • Vi ser till att hushållens sopor blir hämtade och att kunderna förstår sin roll i systemet